Związek jednostek samorządu terytorialnego

Podstawą prawną współpracy w ramach związków jednostek samorządu terytorialnego są przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym[1]  i ustawy z dnia 5 czerwca