Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Podstawą prawną współpracy w ramach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego są przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym[1], ustawy z dnia 5