Rozdział 1 – Przed jakimi wyzwaniami stoją samorządy i dlaczego muszą współpracować?

Zmiana uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego W ostatnich latach zmieniły się zasadniczo uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce. Największy wpływ na ten proces mają: zmiany kulturowe