Narzędzie do samooceny partnerstw – wersja off-line – plik XLS (arkusz kalkulacyjny)

Narzędzie do samooceny partnerstw - wersja off-line - plik XLS (arkusz kalkulacyjny) Poniższy plik w formacie arkusza kalkulacyjnego MS Excel pozwala na wykonanie samooceny samodzielnie bez dostępu

Prezentacja modelu współpracy partnerskiej w wymiarze terytorialnym

Wprowadzenie Model współpracy partnerskiej w wymiarze terytorialnym został opracowany w projekcie predefiniowanym pn. „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, z