Rozdział 4 – Instrumenty wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych oraz partnerstw w regionalnych programach operacyjnych.

Wprowadzenie Współpraca między sąsiadującymi jednostkami samorządu lokalnego w celu planowania i realizacji wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszy unijnych, a w dalszej kolejności do wspólnego organizowana świadczenia lokalnych

Publikacja pt. „Współpraca JST wsparciem polskiej polityki rozwoju”

Oddajemy do Państwa rąk wersję PDF publikacji pt. "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju" pod redakcją naukową dr Tomasza Potkańskiego. Przy opracowaniu publikacji pracował zespół autorski