Rozdział 7 – Integracja systemu zarządzania rozwojem obszarów funkcjonalnych

Podstawą programowania rozwoju regionalnego i lokalnego Unii Europejskiej w okresie 2014-2020 jest zintegrowane podejście do rozwoju obszarów funkcjonalnych, poprzez współdziałanie wszystkich interesariuszy i oparcie rozwoju przede wszystkim

Rozdział 5 – Charakterystyka partnerstw biorących udział w projektach współpracy partnerskiej

W latach 2012-2013 Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju zorganizował cztery  konkursy grantowe dla jednostek samorządu terytorialnego i ich partnerstw. Celem ogólnym konkursów było wsparcie realizacji Krajowej Strategii

Narzędzie do samooceny partenerstw

Zapraszamy do skorzystania z narzędzia on-line pozwalającego na wykonanie samooceny partnerstwa. Jest ono bezpłatne. W celu wykonania samooceny należy wejść na adres serwisu: http://samoocenapartnerstw.jst.org.pl Narzędzie jest dostępne

Prezentacja modelu współpracy partnerskiej w wymiarze terytorialnym

Wprowadzenie Model współpracy partnerskiej w wymiarze terytorialnym został opracowany w projekcie predefiniowanym pn. „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, z