Narzędzie do samooceny partnerstw – wersja off-line – plik XLS (arkusz kalkulacyjny)

Narzędzie do samooceny partnerstw - wersja off-line - plik XLS (arkusz kalkulacyjny) Poniższy plik w formacie arkusza kalkulacyjnego MS Excel pozwala na wykonanie samooceny samodzielnie bez dostępu

Narzędzia wspierające zarządzanie strategiczne w partnerstwach terytorialnych

W ramach projektu opracowano i udostępniono następujące narzędzia planowania i zarządzania strategicznego w partnerstwach międzysamorządowych: Model współpracy partnerskiej w wymiarze terytorialnym Narzędzie on-line do samooceny stanu rozwoju