Rozkład terytorialny partnerstw biorących udział w projekcie predefiniowanym

Zamieszczona mapa przedstawia przestrzenny rozkład położenia  partnerstw, które uzyskały granty MR w ramach konkursu EOG - uczestnicy Projektu Predefiniowanego.  

Rozkład terytorialny partnerstw, które uzyskały dotacje w ramach konkursów POPT-MOF i EOG

Zamieszczona mapa przedstawia przestrzenny rozkład położenia  partnerstw[1], które uzyskały granty MR w ramach 3 konkursów na dofinansowanie przygotowania strategii rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych.     Patrząc na

Prezentacja „Zarządzanie partnerstwem z wykorzystaniem zasad dotyczących współpracy w zespołach wirtualnych/ rozproszonych.”

Prezentacja działań Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego, laureata konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla rozwoju”. "Zarządzanie partnerstwem z wykorzystaniem zasad dotyczących współpracy w zespołach wirtualnych/ rozproszonych."

Rozdział 6 – Kształtowanie relacji w partnerstwach

Wprowadzenie Projekt Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej, jako narzędzi rozwoju lokalnego – realizowany przez Związek Miast Polskich (ZMP), Związek Powiatów Polskich (ZPP) i Związek Gmin

Publikacja pt. „Współpraca JST wsparciem polskiej polityki rozwoju”

Oddajemy do Państwa rąk wersję PDF publikacji pt. "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju" pod redakcją naukową dr Tomasza Potkańskiego. Przy opracowaniu publikacji pracował zespół autorski