PPP – Konsorcja zadaniowe instytucji kilku sektorów – Standard 9

PPP, Konsorcja zadaniowe instytucji kilku sektorów; tworzenie zespoły wirtualnego/rozproszonego zarządzania i koordynowania działań itp. „narzędzia współpracy”.

PPP – Partnerstwo publiczno-prywatne

Podstawą prawną współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego są przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym[1] Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi formę współpracy sektora publicznego z