Prezentacja „Zarządzanie partnerstwem z wykorzystaniem zasad dotyczących współpracy w zespołach wirtualnych/ rozproszonych.”

Prezentacja działań Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego, laureata konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla rozwoju”. "Zarządzanie partnerstwem z wykorzystaniem zasad dotyczących współpracy w zespołach wirtualnych/ rozproszonych."

Publikacja pt. „Współpraca JST wsparciem polskiej polityki rozwoju”

Oddajemy do Państwa rąk wersję PDF publikacji pt. "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju" pod redakcją naukową dr Tomasza Potkańskiego. Przy opracowaniu publikacji pracował zespół autorski

Prezentacja modelu współpracy partnerskiej w wymiarze terytorialnym

Wprowadzenie Model współpracy partnerskiej w wymiarze terytorialnym został opracowany w projekcie predefiniowanym pn. „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, z