Ankieta oceny poziomu zaufania partnerów – Standard 10

Ankiety oceny poziomu zaufania partnerów są rodzajem narzędzi badania zaufania miedzy partnerami w partnerstwie. Zawierają pytania, pytania projekcyjne, „testy” itp. Narzędzia te mogą dotyczyć ogólnej oceny zaufania, lub/i

Dobre praktyki współpracy międzysamorządowej

Wstęp Jedno z kluczowych narzędzi wspierających rozwój instytucjonalny partnerstw międzysamorządowych stanowią dobre praktyki zarządzania współpracą w partnerstwach, obejmujące zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne podmioty, należące

Publikacja pt. „Współpraca JST wsparciem polskiej polityki rozwoju”

Oddajemy do Państwa rąk wersję PDF publikacji pt. "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju" pod redakcją naukową dr Tomasza Potkańskiego. Przy opracowaniu publikacji pracował zespół autorski