LGD – Lokalne Grupy Działania

Podstawą prawną współpracy w ramach lokalnych grup działania są obecnie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności[1], rozporządzenia Parlamentu