Narzędzie oceny skutków finansowych decyzji inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Narzędzie oceny skutków finansowych decyzji inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, pozwalające na utrzymanie długookresowej równowagi części bieżącej budżetu JST. Jest to nowy moduł analityczny pod nazwą „Symulacje WPF”,