Repozytorium

Publikacja pt. „Współpraca JST wsparciem polskiej polityki rozwoju”

Oddajemy do Państwa rąk wersję PDF publikacji pt. "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju" pod redakcją naukową dr Tomasza Potkańskiego. Przy opracowaniu publikacji pracował zespół autorski
KATEGORIA
publikacje
Strony