Prawo
Rozdział 3 - Uwarunkowania prawne współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej
Wprowadzenie: Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty władzy publicznej mogą działać jedynie w granicach i na podstawie prawa. W konsekwencji, ich swoboda w wyborze i kształtowaniu modelu współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami spoza sektora samorządowego jest znacznie ograniczona w porównaniu do swobody, jaką dysponują w tym zakresie podmioty…
Od czego zacząć?
minimalizuj

Prawne formy współdziałania – rodzaje i kryteria wyboru formy

Zważywszy na szczególny status prawny jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów władzy publicznej ich swoboda w wyborze i kształtowaniu modelu współpracy jest znacznie ograniczona w porównaniu do podmiotów
KATEGORIA
TAGI
Strony