Narzędzia
Narzędzia wspierające zarządzanie strategiczne w partnerstwach terytorialnych
W ramach projektu opracowano i udostępniono następujące narzędzia planowania i zarządzania strategicznego w partnerstwach międzysamorządowych: Model współpracy partnerskiej w wymiarze terytorialnym Narzędzie on-line do samooceny stanu rozwoju partnerstwa Poradnik współpracy międzysamorządowej i międzysektorowe Narzędzie oceny skutków finansowych decyzji inwestycyjnych Metodologia szacowania wartości składników mienia komunalnego z punktu widzenia potencjału rozwojowego…
Od czego zacząć?
minimalizuj

Analiza popytu i podaży usług (PPU) na terenie OF – Standard 3

Narzędzie Analiza popytu i podaży usług (PPU)  na terenie OF wchodzi w skład narzędzi służących realizacji standardu nr 3 – analiza powiązań funkcjonalnych w zakresie usług publicznych na terenie

Uchwały organów stanowiących partnerów, dotyczące dokumentów programowych – Standard 6

Narzędzie Uchwały organów stanowiących partnerów, dotyczące dokumentów programowych wchodzi w skład narzędzi służących realizacji standardu nr 6 – Integracja dokumentów strategicznych / operacyjnych partnerstwa i partnerów

Procedura współpracy partnerów – Standard 6

Narzędzie  Procedura współpracy partnerów wchodzi w skład narzędzi służących realizacji standardu nr 6 – Integracja dokumentów strategicznych / operacyjnych partnerstwa i partnerów

Zespół zadaniowy – Standard 6

Narzędzie Zespół zadaniowy wchodzi w skład narzędzi służących realizacji standardu nr 6 – Integracja dokumentów strategicznych / operacyjnych partnerstwa i partnerów

Instytucjonalizacja – Standard 4

Narzędzie Instytucjonalizacja wchodzi w skład narzędzi służących realizacji standardu nr 4 – Programowanie rozwoju obszaru funkcjonalnego. 

Strategia rozwoju, wieloletnia prognoza finansowa, sektorowy program operacyjny – jako przykłady dokumentów programujących rozwój OF – Standard 4

Narzędzie Strategia rozwoju, wieloletnia prognoza finansowa, sektorowy program operacyjny – jako przykłady dokumentów programujących rozwój OF wchodzi w skład narzędzi służących realizacji standardu nr 4 – Programowanie rozwoju obszaru

Praca warsztatowa jako metoda partycypacyjnego planowania rozwoju OF – Standard 4

Narzędzie Praca warsztatowa jako metoda partycypacyjnego planowania rozwoju OF wchodzi w skład narzędzi służących realizacji standardu nr 4 – Programowanie rozwoju obszaru funkcjonalnego. 

Przyjęcie dokumentów programujących rozwój OF przez radę partnerstwa – Standard 4

Narzędzie Przyjęcie dokumentów programujących rozwój OF przez radę partnerstwa wchodzi w skład narzędzi służących realizacji standardu nr 4 – Programowanie rozwoju obszaru funkcjonalnego. 

Sektorowe grupy zadaniowe do opracowania dokumentów programowych partnerstwa – Standard 4

Narzędzie Sektorowe grupy zadaniowe do opracowania dokumentów programowych partnerstwa wchodzi w skład narzędzi służących realizacji standardu nr 4 – Programowanie rozwoju obszaru funkcjonalnego.

Badania opinii i aspiracji mieszkańców (BOAM) – Standard 2

Narzędzie Badania opinii i aspiracji  mieszkańców (BOAM) wchodzi w skład narzędzi służących realizacji standardu nr 2 Diagnoza zasobów i potrzeb rozwojowych obszaru funkcjonalnego.
Strony